Internet

07/20/2011

0 Comments

 
Internet
Secara amnya, Internet ialah rangkaian komputer yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Manakala Internet  ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara sejagat dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking.
Bilangan pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai kesan yang besar ke atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan enjin gelintar seperti Google, pengguna di merata dunia mempunyai capaian serta-merta kepada bermacam-macam maklumat. Berbanding dengan buku dan perpustakaan, Internet melambangkan penyebaran maklumat dan data secara ekstrem.

Kebaikan dan Keburukkan
Internet merupakan teknologi asas dalam pembangunan teknologi maklumat. Kini, internet merupakan salah satu saluran rangkaian penghubung dunia yang telah mengecilkan dunia. Dunia tanpa sempadan dimungkinkan dengan adanya jaringan internet ini. Walau bagaimanapun, teknologi internet ini kerap disalahgunakan sehingga menjadi saluran yang boleh membawa kemudaratan.

Kebaikkan

- Pelajar-pelajar
  - Mendapatkan ilmu
    - Internet merupakan khazanah ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam process pembelajaran dan penyelidikan.
   - E-mail
      - email kini semakin popular kerana kita dapat berkomunikasi tanpa membayar sesen pun. email adalah keperluan pelajar kerana semakin mereka membesar, semakin banyak cabaran yang harus dihadapi seperti harus menghabiskan projek tetapi tidak ada masa untuk berjumpa dengan kumpulanuntuk menghabiskannya boleh menggunakan email untuk berkomunikasi serta menghantar dokumen dokumen tertentu atau penting.

- Dewasa
   - Mempermudakan tugas.
      -  Tugas guru juga dipermudah melalui penggunaan internet yang membekalkan pelbagai ilmu terkini dan mudah. Perkembangan sains dan teknologi serta ilmu canggih dipaparkan dalam internet. Ia juga membantu dalam proses penyelidikan dan pembangunan.
  
    - Membeli dan menjual
       - internet adalah satu cara yang berkesan untuk seseoran munjual dan menbeli sesuatu. kebanyakkan adalah orang yang bekerja sebagai seorang peniaga.

    - Perkhidmatan
        - kini internet mempunyai pelbagai perkhidmatan untuk mempermudahkan dan mempercepatkan seseorang itu melakukan penyelesaikan dan mengambil tempat seperti hotel reservation dan bamking.

    - Email 
          - email juga penting bag
   


Comments
Leave a Reply

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  July 2011

  Categories

  All

  RSS Feed